Acord unànim per millorar l’estat dels polígons de Sabadell