CONEIX LA COMUNITAT VALLÈS PAE, LA XARXA DE COOPERACIÓ PUBLICOPRIVADA DELS POLÍGONS DEL VALLÈS OCCIDENTAL PROMOGUDA PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL.


ENTITATS ADHERIDES

La Comunitat Vallès PAE està integrada 61 per associacions empresarials i entitats de gestió dels polígons, ajuntaments i agents socials i econòmics.


MISSIÓ

La Comunitat Vallès PAE té la finalitat d’impulsar la cooperació empresarial, la transició energètica i la modernització i transformació del sòl industrial,

ACTIVITATS I PROJECTES DE COOPERACIÓ

Les actuacions de la Comunitat Vallès PAE tenen la potenciació de la cooperació empresarial  com a focus de la intervenció.