LA MISSIÓ DE LA COMUNITAT VALLÈS PAE ÉS FORMALITZAR UN ESPAI DE COL·LABORACIÓ ESTABLE ENTRE LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS I ENTITATS DE GESTIÓ DELS POLÍGONS, EL MÓN LOCAL I ELS AGENTS SOCIALS

Els objectius de la Comunitat Vallès PAE són:

Posar en valor i promoure la cooperació i associacionisme empresarial als polígons d’activitat econòmica.

Desenvolupar actuacions d’interès general i potenciar les economies d’escala.

Accelerar la transició energètica del sector industrial.
Recollir interessos i necessitats comunes per elaborar propostes de millora, recomanacions i iniciatives conjuntes.

Impulsar l’intercanvi de bones pràctiques i l’empoderament i professionalització de la gestió entre les entitats i associacions dels PAE.

Fomentar projectes i activitats innovadores per modernitzar i transformar el sòl industrial.

Per formar part de la Comunitat Vallès PAE és requisit que les entitats en formalitzin la sol·licitud d’adhesió.