Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL, d’ara endavant CCVO, informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, CCVO informa de les dades següents:

REPRESENTANT LEGAL: CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL
NIF: P5800007F
DOMINI: https://sompoligons.cat
ADREÇA POSTAL: Carretera N150 Km 15 – 08227. Terrassa (Barcelona)
ADREÇA ELECTRÒNICA: ccvoc@ccvoc.org
TELÈFONS: 93 727 35 34
Nº REGISTRE/DADES ADDICIONALS:

 • Registre d’Entitats Locals de Catalunya: El Consell Comarcal del Vallès Occidental està inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el codi 08059.
 • Registre d’ Entitats Públiques de l’Administració General de l’Estat: El Consell Comarcal del Vallès Occidental també està inscrit al Registre d’Entitats Públiques de l’Administració General de l’Estat amb el codi S08059.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de CCVO confereix la condició d’usuari. El lloc web de CCVO proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

▪ La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per CCVO per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

▪ L’ús de la informació, serveis i dades oferts per CCVO contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

CCVO no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, en cas de tenir-lo, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

S’entendrà que CCVO té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés als mateixos, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i CCVO conegués la corresponent resolució, sens
perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que CCVO apliqui en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se.

CCVO declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CCVO no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

CCVO es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Els canvis a què fa referència aquest apartat, no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior
a la data de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

CCVO per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CCVO. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CCVO.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CCVO. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CCVO.

Certificat SSL (secure sockets layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre CCVO i l’usuari.

CCVO disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Codi de conducta per a usuaris en els comentaris

L’Usuari haurà de complir amb totes les lleis que siguin d’aplicació i utilitzar els espais disponibles al lloc web per deixar comentaris de manera correcta i respectar el codi de conducta que s’estableix en aquest apartat, així com tenir en compte el règim de responsabilitats que es puguin derivar de la utilització d’aquests espais de forma incorrecta o il·lícita.

CCVO informa de les conductes que no considera apropiades i de la potestat que disposa per actuar en conseqüència sobre els següents usos, actuacions, omissions o declaracions que el membre realitzi, en virtut de la relació que l’uneix com a usuari:
 • Actuar de manera deshonesta o poc professional.
 • Publicar continguts inapropiats o inexactes.
 • Assetjar, abusar, amenaçar o danyar una altra persona o usuari
 • Utilitzar o publicar a través d’imatges, vídeos o qualsevol comentari en el perfil que pugui ferir la sensibilitat dels Usuari, així com que pugui discriminar per qualsevol condició, raça, grup ètnic, nacionalitat, religió, sexe, orientació sexual, discapacitat o malaltia, o que siguin il·legals, injuriosos, abusius, obscens, discriminatoris o per altres causes considerades reprotxables.
 • Usar el compte d’una altra persona o crear una identitat falsa
 • Realitzar declaracions falses que suplantin la identitat.
 • Incloure contingut que continguin virus informàtics o altres que puguin eliminar, interrompre o obstaculitzar la correcta navegació.
 • Vendre, patrocinar o obtenir benefici econòmic a través del lloc web sense l’autorització de CCVO o si s’ha establert un altre mètode proporcionat per CCVO per a la gestió d’un servei exclusiu.
 • Compartir informació de persones que no són Usuari sense el seu consentiment exprés.
 • Crear perfils falsos en l’aplicació, en el cas que es detecti que existeixen perfils falsos seran eliminat de forma immediata.
 • Promoure el racisme, la xenofòbia o el fanatisme de qualsevol classe contra qualsevol grup o individu.
 • Imitar o suplantar qualsevol persona o entitat.
 • Sol·licitar diners d’altres usuaris.
 • Enviar vídeos, àudios o fotografies amb imatges d’una altra persona sense la seva autorització (oen el cas d’un menor, sense l’autorització dels seus pares o tutors legals).