S20 Sant Quirze del Vallès

Adreça:

Carrer de Vicenç Renom, SN

Polígon:

Can Feu

Règim:

Sense comercialitzar

Superfície parcela:

32.271 m2

Característiques:

Identificat a través de treball de camp.
Per a més informació d’aquest solar, contacta’ns.