La indústria de la comarca als programa «Valor afegit» de TV3 com a exemple de bona pràctica