Més de 50 grans espais disponibles a la comarca per a noves activitats industrials.